Pružný akrylátový tmel

Tmel pro překrytí spár a trhlin v omítkách, betonu, tmelení obvodových plášťů u montovaných staveb, prostupů, vpustí a na styku klempířských prvků u střešních konstrukcí. V interiéru lze tmelit spáry mezi panely, u zárubní, okenních rámů, montovaných příček, podhledů apod. Hmota není vhodná na sklo a hliník.

  • velmi dobrou přídržnost k silikátovým podkladům, asfaltu, pozinku
  • odolnosti působení atmosférických vlivů
  • trvale pružný i za teplot pod bodem mrazu

Soubory ke stažení