Počátky vzniku společnosti spadají již do roku 1991, kdy 4 společníci založili firmu, která se mimo jiné zabývala povrchovou ochranou materiálů a následně výrobou barev. Vlivem rozdílných aktivit stávajícího podniku, došlo k oddělení podnikatelských činností a expanze v oblasti výroby barev. Dne 8. listopadu 1994 vznik nová společnost DENAS COLOR a. s. v podobě, jak jí známe dnes. Činnost společnosti byla postavena na dvou hlavních oborových směrech, kterými jsou vývoj a výroba vodou ředitelných nátěrových hmot, tmelů a lepidel a realizace povrchových úprav materiálů.

V nově zrekonstruovaných prostorách byla započata nová výroba vodou ředitelných nátěrových hmot a v roce 1995 společnost zahájila práce na vývoji rozsáhle skupiny nátěrových hmot na ocelové a železobetonové konstrukce a nátěrové hmoty pro různá odvětví kovoprůmyslu.

Koncepce vývoje a výroby nátěrových hmot byla konzultovaná se světovým producentem disperzí, firmou ROHM AND HAAS, která se stala i hlavním dodavatelem komponentů pro výrobu. Samotný vývoj i veškerá výroba byla již od počátku postavena na kvalifikovaném personálu, jeho odborné způsobilosti a dlouholeté praxi v oblasti vývoje a výroby vodou ředitelných nátěrových hmot. Výsledkem vývojových prací bylo uvedení na trh několika speciálních nátěrových hmot především v oblasti kovoprůmyslu. Brzy se firma DENAS COLOR a. s. stává lídrem v oblasti vývoje průmyslových vodou ředitelných nátěrových hmot v ČR.

V současné době se společnost prosazuje zejména dodávkami nátěrových hmot do strojírenských podniků (ochrana strojních součástí a technologických celků), sléváren (ochrana odlitků z šedé litiny, tvárné litiny, ocelolitiny a temperované litiny) a dodávkami nátěrových systémů na ochranu ocelových a betonových konstrukcí. Zejména v oblasti produkce pro strojírenský průmysl firma dodává nátěrové hmoty v úpravách, které respektují odlišné podmínky pro aplikaci u jednotlivých odběratelů a především respektují požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

prodejna 1V průběhu roku 2007 byla na trh uvedena speciální řada výrobků, která je právě díky svému použití zaměřena zejména na běžného spotřebitele jako konečného příjemce. Hlavním cílem bylo nabídnou běžnému spotřebiteli kvalitní a zároveň nenáročnou barvu s ohledem na přípravu povrchu a samotnou aplikaci. Neméně důležitým cílem byla i snaha zajistit snadnou dostupnost tohoto sortimentu, což se povedlo prostřednictví maloobchodních prodejních sítí (Kouzlo barev, Barevný ráj, Barvy a laky Hostivař, Bal Slovakia) a obchodních řetězců (supermarkety: Hornbach, OBI, Baumax Globus).

Druhým odvětvím, který se firma zabývá je realizace povrchových ochran ocelových konstrukcí a prvků

 • tryskání
 • metalizace
 • nátěry, nástřiky
 • protipožární nátěry

K těmto účelům vlastní společnost dvě specializované pracoviště v Lískovci u Frýdku-Místku a
ve Velkých Albrechticích u Bílovce, ve kterých realizuje komplexní antikorozní ochranu ocelových konstrukcí, technologických celků (železniční a silniční mosty, protihlukové stěny), ale i drobných dílců a prvků. S ohledem na požadavky zákazníků provádíme aplikace také na celém území ČR. Realizační tým je tvořen pracovníky, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti povrchových ochran.

Pracoviště jsou vybavena nejmodernější technologií, která umožňuje provádět povrchovou úpravu
v co nejvyšší kvalitě, vzhledem k odlišným požadavkům zákazníků, s ohledem na ochranu životního prostředí. Expedice na pracoviště je řešena nejen silniční, ale i železniční dopravou pomocí železniční vlečky.

Vybavení specializovaného pracoviště Lískovec u Frýdku-Místku:

 • mostové jeřáby (12,5 t, 20 t, 50 t)
 • tryskací box
 • mobilní tryskací jednotky
 • lakovna
 • technologie na likvidaci VOC látek
 • železniční vlečka

Vybavení specializovaného pracoviště Velké Albrechtice u Bílovce:

 • mostový jeřáb (8 t)
 • tryskací box
 • 1. lakovací linka do hmotnosti 8 t
 • 2. lakovací linka se závěsnou drážkou do hmotnosti 1 t
 • technologie na likvidaci VOC látek

Specifikace povrchových úprav:

tryskání ocelovou drtí - metalizace žárovým nástřikem Al, Zn, ZnAL - Zinacor 850 - nátěry - nátěrové systémy dle technické specifikace zákazníka např. systémy vlastní produkce, ale také: INTERNATIONAL, REMBRANDTIN, HEMPEL, DERISOL, AMERON, JOTUN atd.