Denas beton 25Vrchní barva na beton pro mírnou až střední zátěž.

DENAS BETON EKONOMIK je krycí vodou ředitelná barva na beton v ekonomicky výhodné kvalitě určena k nátěrům betonových ploch, zejména podlah v interiéru s mírnou zátěží, odolných stěn, sádrokartonu, soklů, plotů, konstrukčních betonových prvků, stropních a podlahových dílců, betonových sloupů, kde je vyžadována mírná až střední zátěž. Nátěr má dobrou mechanickou odolnost, omyvatelnost, paropropustnost, dobře se udržuje. Barva má vynikající aplikační vlastnosti, rychle zasychá. Natřené povrchy jsou pochozí již po 12 hodinách, po 24 hodinách je možno povrch postupně zatěžovat. Plného vytvrzení nátěr dosahuje po 10 dnech. Není vhodná na nevyzrálý beton.

 

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Tónování v systému: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Oblast betony: Betonové stěny
Prostředí exterier | interier: interierexterier
Pracovní postup: Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a nesoudržných vrstev podkladu, cementového mléka i následných starších nátěrů, mastnoty. Před nátěrem barvou se podklad napustí penetračním prostředkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE nebo barvou naředěnou vodou v poměru 1 : 5. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2–3 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při aplikaci a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %. Teplotní podmínky musí být zachovány po celou dobu schnutí nátěru. Rychlost zasychání je závislá na teplotě, vlhkosti, proudění vzduchu a nanesené tloušťce.
Vydatnost: Až 8 m2/kg na jeden nátěr.
Skladování: Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.
Balení: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Soubory ke stažení