Denas Univerzál SatinVrchní polomatná barva na dřevo, kov, pozink, beton, sádrokarton.

DENAS UNIVERZÁL–SATIN je vrchní vodou ředitelná barva na nátěry stavebních prvků a konstrukcí ze dřeva, kovu, staviv, pozinkovaného plechu i pozinkovaných střešních šablon, hliníku, některých druhů plastů, umakartu, nepochozích keramických obkladů a skla s přídavkem speciálního aditiva DENAS ADITIVUM NA SKLO, sádrokartonu. Splňuje normu povrchových úprav výrobků a hraček pro děti od 0-3 let (ČSN EN 71, část 3) a je vhodný pro styk s potravinami a pitnou vodou. Nátěry mají vynikající odolnost, nekřídují, ani nekřehnou vlivem působení UV záření a povětrnosti, jsou odolné působení čisticích přípravků užívaným v domácnosti. Natřené povrchy jsou extrémně mechanicky odolné a vykazují dlouhou životnost v interiéru i exteriéru.

 

Vlastnosti:
Hustota: 1,1 - 1,3 g/cm3 Hmotnostní sušina: 40 - 63%
pH 8 - 10 Objemová sušina: 30 - 47%

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Vzhled povrchu: Hedvábný | Polomatný
Tónování v systému: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Oblast kovy: kovykovovy plotplechova vratakovani
Oblast střechy: Plechová střecha
Oblast dřevo: nabytekdvere kryciVrata ze dřevanatery dreva
Pracovní postup: Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev
starších nátěrů a mastnoty. Nové kovové povrchy chraňte 1–2

vrstvami antikorozního základu DENAS NA KOV-ZÁKLAD nebo DENAS NA KOVY 2v1, poté aplikujte vrchní barvu DENAS UNIVERZÁL SATIN v 1–2 vrstvách. Dřevěné podklady nejprve sjednoťte barvou DENAS UNIVERZÁL SATIN ředěnou vodou v poměru 1:1 s vodou nebo základní barvou DENAS DŘEVO-ZÁKLAD, a to v 1–2 vrstvách s ohledem na savost dřeva. Poté proveďte vrchní nátěr neředěnou barvou v 1–2 vrstvách. Dřevo v exteriéru doporučujeme chránit do hloubky vhodným napouštědlem s biocidními účinky. Ochranu minerálních podkladů proveďte nátěrem penetračním prostředkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE v 1–2 vrstvách nebo barvou naředěnou vodou v poměru 1:5 a následně vrchní krycí barvou DENAS UNIVERZÁL SATIN v 1–2 vrstvách. V případě aplikace barvy na sklo nebo nepochozí keramické obklady je nutno nejdříve do barvy vmíchat speciální aditivum DENAS ADITIVUM NA SKLO v objemu 1,5 % z množství barvy a zamíchat. Míchání se provádí vhodným míchacím zařízením (např. vrtačkou s míchadlem) po dobu min. 5 minut. Při míchání je nutné dávat pozor, aby se do barvy nevmíchalo zbytečně moc vzduchu. Doba zpracovatelnosti barvy po přidání DENAS ADITIVUM NA SKLO je max. 2 týdny při 20 °C. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C, nejméně 3 ˚C nad rosným bodem. a vzdušná vlhkost do 70 %. Rozmezí mezi jednotlivými nátěry musí být vždy 2–6 hodin

Vydatnost: 7 až 10 m²/kg na jednu vrstvu
Skladování: Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!
Balení: 0,7 kg, 4 kg, 8 kg, 10 kg, 20 kg.
Bezpečnost a hygiena: DENAS UNIVERZÁL není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Soubory ke stažení