Denas uni mat 5kgVrchní barva na kovové střechy a jejich klempířské příslušenství.

DENAS UNIVERZÁL–MAT je vrchní pružná vodou ředitelná barva na kovové střešní krytiny, jejich klempířské doplňky, svody, okapy, parapety i podhledy střech, kde podkladovým materiálem je železo, pozink, hliník, měď, titanzinek, dřevo, určená do exteriéru i interiéru. Barvu je možné také doporučit k nátěrům střech ze savých materiálů (vláknocement (eternit), betonová a pálená střešní taška). Nátěr má dlouhodobou životnost, dobré mechanické vlastnosti, nekříduje, nekřehne, odolává působení UV záření a povětrnosti, působení sněhu, spadu z ovzduší. Vyznačuje se rychlým schnutím. Pro ochranu prorezlých míst je nutné použít základní antikorozní barvu DENAS NA KOV–ZÁKLAD nebo DENAS NA KOVY 2v1.

 

Vlastnosti:
Hustota: 1,2 - 1,3 g/cm3 Hmotnostní sušina: 40 - 50 %
pH 8 - 10 Objemová sušina: 30 - 40 %

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Vzhled povrchu: Hedvábný | Matný
Tónování v systému: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Oblast kovy: kovykovovy plotplechova vratakovani
Oblast střechy: Plechová střecha
Oblast dřevo: nabytekdvere kryciVrata ze dřevanatery dreva
Pracovní postup: Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Nové kovové povrchy chraňte 1–2 vrstvami antikorozního základu DENAS NA KOV-ZÁKLAD nebo DENAS NA KOVY 2V1, poté aplikujte vrchní barvu DENAS UNIVERZÁL v 1–2 vrstvách. Dřevěné podklady nejprve sjednoťte DENAS NA DŘEVO-ZÁKLAD nebo. ředěnou barvou DENAS UNIVERZÁL v poměru 1:1 s vodou, a to v 1–2 vrstvách s ohledem na savost dřeva. Poté proveďte vrchní nátěr neředěnou barvou v 1–2 vrstvách. Dřevo v exteriéru doporučujeme chránit do hloubky vhodným napouštědlem s biocidním účinky. Ochranu minerálních podkladů proveďte nátěrem v 1–2 vrstvách penetračním prostředkem a následně vrchní krycí barvou DENAS UNIVERZÁL v 1–2 vrstvách. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C a vzdušná vlhkost do 70 %.
Vydatnost: 7 až 10 m²/kg na jednu vrstvu
Skladování: Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!
Balení: 0,3 kg, 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.
Bezpečnost a hygiena: DENAS PROFI není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Soubory ke stažení