Denas fasada 5kgFasádní barva pro sanace podkladů s výskytem trhlinek.

DENAS PRUŽNÁ FASÁDA (DENAS FASÁDA) je jednosložková vrchní vodou ředitelná barva fasádní barva. Nátěr provedený v požadované tloušťce je schopen překlenout trhliny vznikající v podkladu, a to v celém teplotním rozmezí našich klimatických podmínek. Chrání konstrukci proti působení vody a povětrnostních vlivů, působení agresivních látek z ovzduší i rozmrazovacích solí. Vhodným podkladem jsou betony, omítky, cementovláknité, cementotřískové a sklocementové podklady, kamenné a cihelné zdivo a další stavební materiály.

Vlastnosti:
Hustota: 1,35 - 1,45 g/ml
Hmotnostní sušina: 56 - 66 %
pH: 8,5 - 9,8
Součinitel difuzního odporu m: 3 200

Barva má vynikající adhezi k silikátovým podkladům za sucha i za mokra, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům a tvoří výbornou bariéru proti průniku rozmrazovacích solí do konstrukce. Vzhledem ke schopnosti síťování povrchu nátěru působením UV záření má barva velmi nízkou špinivost a zachovává si dlouhodobě barevnou stálost a estetický účinek.

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: stetecstrikaci pistolemalirsky valecek
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Tónování v systému: RAL, CSA Eurotrend, NCS
Pracovní postup: Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Silně znečištěné podklady tlakovou vodou s přídavkem odmašťovače a následným oplachem. Očištěný podklad se napustí přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. Větší trhliny a nerovnosti v podkladu se vyplní polymercementovou maltou, menší trhliny se vyplní pružným akrylátovým tmelem. Na takto upravené podklady se barva nanáší po dokonalém zaschnutí penetračního nátěru, válečkem nebo stříkáním v neředěné konzistenci ve 2–3 vrstvách s časovým odstupem 12 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +5 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem, vzdušná vlhkost do 70 %. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda.
Vydatnost: Běžné dekorativní nátěry 0,4 –0,5 kg/m2 na 2 vrstvy, pro překrytí trhlin v podkladu cca 1mm je nutná dostatečná tloušťka nátěru při spotřebě 0,7-1,0 kg/m2.
Skladování: Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.
Balení: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Soubory ke stažení