DENAS pruzna fasadaPopis produktu DENAS Pružná fasáda

Jednosložková vodou ředitelná akrylátová fasádní barva. Nátěry fasádních omítek a podkladů s výskytem trhlinek.

DENAS PRUŽNÁ FASÁDA je jednosložková vodou ředitelná barva formulovaná na bázi akrylátové disperze obsahující stálobarevné anorganické pigmenty, jemná plniva, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady upravující její vlastnosti.

Tato barva je určena pro fasádní nátěry omítek a podkladů s výskytem trhlinek. Nátěr provedený v požadované tloušťce je schopen překlenout trhliny vznikající v podkladu a to v celém teplotním rozmezí v našich klimatických podmínkách. Chrání konstrukci proti působení vody a povětrnostních vlivů, proti působení agresivních látek z ovzduší i proti působení rozmrazovacích solí. Vhodným podkladem jsou betony, omítky, cementovláknité, cementotřískové a sklocementové podklady, kamenné a cihelné zdivo a další stavební materiály.

Vlastnosti:
Hustota: 1,35 - 1,45 g/ml
Hmotnostní sušina: 56 - 66 %
pH: 8,5 - 9,8
Součinitel difuzního odporu m: 3 200

Barva má vynikající adhezi k silikátovým podkladům za sucha i za mokra, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům a tvoří výbornou bariéru proti průniku rozmrazovacích solí do konstrukce. Vzhledem ke schopnosti síťování povrchu nátěru působením UV záření má barva velmi nízkou špinivost a zachovává si dlouhodobě barevnou stálost a estetický účinek.

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: stetecstrikaci pistolemalirsky valecek
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Tónování v systému: RAL, CSA Eurotrend, NCS
Pracovní postup: Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou až třech vrstvách s minimálním odstupem mezi nátěry 12 hodin. Barva se dodává ve velmi husté konzistenci, která umožňuje aplikaci ve velkých tloušťkách a před nanášením se neředí. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 5 °C.
Vydatnost: Běžné dekorativní nátěry 0,4 –0,5 kg/m2 na 2 vrstvy, pro překrytí trhlin v podkladu cca 1mm je nutná dostatečná tloušťka nátěru při spotřebě 0,7-1,0 kg/m2.
Podklad: Podklad musí být pevný, soudržný, suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot a starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Silně znečistěné podklady doporučujeme omýt tlakovou vodou. Podklady se napustí přípravkem DENAS PENETRACE. Větší trhliny a nerovnosti v podkladu se vyplní polymercementovou maltou, menší trhliny se vyplní pružným akrylátovým tmelem (např. OSTAFLEX). Na takto upravené podklady se barva nanáší po dokonalém zaschnutí napouštěcího nátěru a vysprávek.
Skladování: Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.
Balení: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Soubory ke stažení