Denas strecha 10kgVrchní barva na střešní krytiny ze savých materiálů.

DENAS STŘECHA (DENAS ETERNIT) je vrchní vodou ředitelná barva určená k ochranný povrchovým úpravám savých podkladů skládaných střešních krytin a střešních šablon z eternitu, betonu, pálená krytiny, střešních šindelů, cementotřískových a vláknocementových desek a jiných silikátových podkladů v exteriéru. Nátěry se vyznačují výbornou přilnavostí, odolností povětrnosti i UV záření, spadu z ovzduší a přispívají k dlouhodobé životnosti střešní krytiny.

Vlastnosti:
Hustota: 1,2 - 1,3 g/cm3 Hmotnostní sušina: 50-54 %
pH: 8 - 10 Objemová sušina: 38-42 %

Barva je vysoce odolná vůči UV záření a jiným povětrnostním vlivům.

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Vzhled povrchu: Hedvábný, Matný
Tónování v systému: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Oblast střechy: eternitova strecha 2
Pracovní postup: Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch se musí mechanicky očistit na soudržný podklad. Staré střešní krytiny je třeba zbavit mechů a lišejníků otryskáním vysokotlakým čističem s přídavkem odmašťovače a následným oplachem vodou. Očištěný podklad se napustí přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE nebo barvou naředěnou v poměru 1:5. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v neředěné konzistenci ve 2–3 vrstvách s časovým odstupem 4 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem, vzdušná vlhkost do 70 %. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda.
Vydatnost: 5-8 m2/kg na jeden nátěr.
Skladování: Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!
Balení: Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg.
Bezpečnost a hygiena: DENAS STŘECHA není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.

Soubory ke stažení