DENAS eternitPopis produktu DENAS Eternit

Vrchní vodou ředitelná barva na eternit.

Použití:
Povrchové úpravy skládaných střešních krytin (eternit, beton, pálená krytina), cementotřískových a vláknocementových desek a jiných silikátových podkladů v exteriéru i v interieru.

DENAS ETERNIT je vodou ředitelná vrchní krycí barva na bázi akrylátové disperze obsahující stálobarevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Vlastnosti:
Hustota: 1,2 - 1,3 g/cm3 Hmotnostní sušina: 50-54 %
pH: 8 - 10 Objemová sušina: 38-42 %

Barva je vysoce odolná vůči UV záření a jiným povětrnostním vlivům.

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Vzhled povrchu: Lesklý | Hladký, Hedvábný | Matný
Tónování v systému: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Oblast střechy: eternitova strecha 2
Pracovní postup: Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2-3 vrstvách s odstupem min. 4hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při nanášení a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10°C.
Vydatnost: 5-8 m2/kg na jeden nátěr.
Podklad: Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků nátěrů nesoudržných s podkladem. Ze starších střešních krytin se odstraní mechy a lišejníky nejlépe kombinací vhodného chemického přípravku a následným mechanickým odstraněním rostlinných zbytků. Na podklad se použije penetrační přípravek DENAS PENETRACE.
Skladování: Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!
Balení: Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg.
Bezpečnost a hygiena: DENAS ETERNIT není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.

Soubory ke stažení