Barvy na fasády

  • DENAS Pružná fasáda

    Jednosložková vodou ředitelná akrylátová fasádní barva. Nátěry fasádních omítek a podkladů s výskytem trhlinek.

    Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr