Wyłącznym dystrybutorem naszych produktów w Polsce jest nasza firma partnerska TELURIA PL www.farbyteluria.pl

denas univerzalOpis produktu DENAS Połysk/Mat

DENAS Uniwersal Połysk/Mat – wodorozcieńczalna wierzchnia farba na bazie wysokojakościowej akrylowej dyspersji zawierającej trwałe pigmenty, delikatne wypełniacze, środki biobójcze, koalescenty i inne dodatki poprawiające właściwości. Jako rozcieńczalnik zawiera wodę, nie zawiera żadnych rozpuszczalników aromatycznych czy benzyny lakowej

Wierzchnia farba do powierzchni drewnianych oraz metalowych, konstrukcji i meteriałów na zewnątrz jak i wewnątrz. Stosuje się do malowania drzwi, ościeżnic, balustrad, płytek, mebli ogrodowych, dachów blaszanych itp.

Temperatura powietrza oraz powierzchni podczas aplikacji i schnięcia nie może spaść poniżej + 10 °C. Własności:

Właściwości:
Gęstość: 1,2 - 1,3 g/cm3 Zawartość masy suchej: 40 - 50 %
pH 8 - 10 Zawartość części stałych: 30 - 40 %

Farba jest wysoce odporna na kredowanie, nie staje się krucha, jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, działanie detergentów używanych w gospodarstwach domowych i innych produktów chemicznych. Ma doskonałą trwałość wewnątrz i na zewnątrz. Emalia wyznacza się szybkim schnięciem a powierzchnia po nałożeniu nie staje się klejąca.

Warstwa aplikacyjna: Farba powierzchniowa
Metoda aplikacji: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemiczna klasyfikacja substancji: Substancja wodorozcieńczalna
Wykończenie: Połysk | Gładki, Satyna | Mat
System barwienia: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Powierzchnie metalowe: kovykovovy plotplechova vratakovani
Powierzchnie dachowe: Dachy blaszane
Powierzchnie drewniane: nabytekdvere kryciVrata ze dřevanatery dreva
Przebieg prac: Metalowe powierzchnie należy pokryć podkładem (polecamy DENAS ANTIKOR). W przypadku drewnianych powierzchni jako podkład zalecamy użycie środka DENASCOAT UNIWERSAL rozcieńczonego w stosunku 1:1 z wodą. Podczas nakładania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych, nelaży użyc odpowiedniego, rozpuszczalnego w wodzie impregnatu o działaniu biobójczym. Warstwy farby nanosi się z pomocą pędzla, wałka malarskiego lub pistoletu natryskowego w gotowej konsystencji, bez rozcieńczania. Temperatura powietrza oraz powierzchni podczas aplikacji i schnięcia nie może spaść poniżej + 10 °
Wydajność: 6 - 8 m2 / kg na jedną warstwę
Podkład: Podłoże musi być suche, pozbawione mechanicznych i tłustych zabrudzeń, rdzy i pozostałości starej farby.
Przechowywanie: Farba powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25 °C, Maksymalny czas przechowywania - 36 miesięcy od daty produkcji. Farba nie może zamarznąć.
Opakowania: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.
Bezpieczeństwo i higiena: DENAS PROFI nie jest szkodliwy w sensie obowiązujących przepisów. Podczas pracy ze środkiem zalecemy używania ubrania ochronnego oraz przestrzegania zasad higieny osobistej. Podczas aplikacji należy chronić układ oddechowy, zapewniając wentylację w miejscu pracy – szczególnie w przestrzeniach zamkniętych. W przypadku kontaktu środka z oczami, należy przepłukać miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody i zasięgnąć pomocy medycznej.
Utylizacja odpadów: Pozostałości farby i zanieczyszczone opakowania należy utylizować jako odpad niebezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały do pobrania