Wyłącznym dystrybutorem naszych produktów w Polsce jest nasza firma partnerska TELURIA PL www.farbyteluria.pl

eu UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

W ubiegłym roku firma DENAS COLOR a.s. złożyła projekt o nazwie Podnikový informační systém, w którego celem było wprowadzenie i rozwój systemów informatycznych w celu zwiększenia wewnętrznej efektywności przedsiębiorstw. Przedmiotem złożonego projektu było stworzenie systemu informatycznego, jego wdrożenie oraz uruchomienie wszystkich funkcji technologicznych w zakresie jego działalności.

Powodem złożenia projektu był całkowicie niezadowalający oraz nieodpowiedni istniejący system informatyczny, który już nie potrafił sprostać rosnącym wymaganiom firmy.
Celem projektu było wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego, który dzięki swojej funkcjonalności potrafi obsługiwać większość działów firmy (zarządzanie finansami, zarządzanie magazynem, sprzedażą, handlem, produkcją) oraz zwiększa bezpieczeństwo danych firmowych.

 

eu UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

DENAS COLOR a.s. to firma, która w ramach swojej działalności realizuje szereg projektów mających za cel zwiększenie świadomości na temat firmy i jej oferty produktowej, poszerzenie sfery jej działalności w celu poprawy jakości usług i stworzenie bazy dla działań badawczo-rozwojowych. Wszystkie te działania realizowane są w ramach wsparcia finansowego, które jest przekazywane z budżetu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Programy wspierające to: Marketing, Rozwój oraz Potencjał I.

Program Marketing
Celem tego programu jest rozszerzenie działalności na rynkach zagranicznych, a to przede wszystkim: wsparcie w pozyskiwaniu informacji marketingowych związanych z wejściem na rynki zagraniczne, badania rozwojowe wejścia na wspomniane rynki, prezentacje na targach i wystawach, tworzenie odpowiednich materiałów promocyjnych.
Nasza firma podczas pozyskiwaniu środków z tego programu odniosła spory sukces, ponieważ pierwsza dotacja została już wypłacona a w tym roku zakończy się etap drugiej dotacji na działania marketingowe.
Dzięki temu programowi naszej firmie udało się rozszerzyć relacje biznesowe na Słowacji, uczestniczyliśmy w licznych targach i wystawach (Międzynarodowe Targi Techniki w Nitrze, Targi Inżynieryjne SUBCON w Birmingham, Targi Inżynieryjne INDUSTRIAL w Kijowie, INTERLAKOKRASKA w Moskwie) oraz przeprowadziliśmy badania rynku w krajach rosyjskojęzycznych. Efektem tych działań było stworzenie zupełnie nowych materiałów promocyjnych w różnych wariantach językowych.

Program Potencjał I.
Program ten pomaga firmom zwiększać zdolności potrzebne do realizacji prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych. W ramach tego programu firma DENAS COLOR a.s. nabyła szereg urządzeń laboratoryjnych oraz zatrudniła pracowników naukowych aby stworzyć zaawansowane centrum badań i rozwoju. Specjalistyczne laboratorium służy nie tylko na potrzeby firmy, ale także pozwala na uczestnictwo w działaniach badawczych i rozwojowych innym firmom. Dzięki realizacji projektu doszło do rozwoju badań naukowych w instytutach zawodowych zajmujących się farbami.

Program Rozwój
Dzięki temu programowi, firma jest w stanie zainwestować w nowoczesny sprzęt technologiczny i zmodernizować sprzęt do produkcji farb wodorozcieńczalnych i technologię usuwania lotnych związków organicznych podczas realizacji zabezpieczeń powierzchni. Technologia ta będzie miała znaczące korzyści zarówno dla samej firmy w postaci lepszej i szybszej produkcji farb, a także w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza.

 

Profil przedkładającego