Wyłącznym dystrybutorem naszych produktów w Polsce jest nasza firma partnerska TELURIA PL www.farbyteluria.pl

O jakości rozwoju wprowadzonych i stosowanych systemów oraz o kwalifikacji fachowej spółki DENAS COLOR a. s. świadczą uzyskane certyfikaty, uprawnienia, atesty oraz świadectwa.

Spółka pracuje w systemie zarządzania jakością według norm ČSN EN ISO 9001:2016 oraz według normy ČSN EN ISO 14 001:2016 i respektuje zasady obowiązujące w kompleksowym zarządzaniu jakością produktu oraz ochrony środowiska naturalnego.

Certifikat ISO 9001 2022Certifikat ISO 14001 2022

Firma DENAS COLOR a.s. postanowiła nie informować o swoich znaczących aspektach środowiskowych.

POLITYKA JAKOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

DENAS COLOR a.s. zajmuje się produkcją wodorozcieńczalnych, akrylowych farb, uszczelniaczy oraz klei do zastosowania w budownictwie oraz przemyśle metalowym. Ważną częścią działalności jest realizacja wykończeń poprzez metodę natryskową, metalizację i malowanie konstrukcji stalowych, drewnianych, betonowych, fasad i wnętrz oraz izolacja dachów.
W celu pełnego zaspokojenia potrzeb naszych klientów, utrzymania i poprawy jakości naszych produktów i usług zgodnie z wymogami ochrony środowiska, deklarujemy stosowanie się do polityki jakości i ochrony środowiska, z przekonaniem, że zostanie on zaakceptowany przez naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy.

Zarząd spółki DENAS COLOR a.s. zobowiązuje się:

  1. Identyfikować i podejmować się sprostaniu wszystkich potrzeb i oczekiwań klientów.
  2. Skutecznie i sprawnie spełniać wszystkie parametry jakościowe i środowiskowe produktów i usług wraz z oszczędnym korzystaniem z energii i materiałów, które odnoszą się do aktualnych wymagań klientów i aktualnych wymogów prawnych.
  3. Tworzyć zakład pracy i rozwijać go w celu pomyślnej realizacji planów strategicznych.
  4. Edukować i motywować pracowników do stałego nabywania niezbędnej wiedzy, umiejętności i świadomości ekologicznej.
  5. Tworzyć jasną i otwartą komunikację z naszymi dostawcami i wspieranie ich we wdrażaniu systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, aby mogli dostarczać swoje produkty zgodnie z naszymi potrzebami i wymaganiami.
  6. Zapobiegać zanieczyszczeniom w sytuacjach awaryjnych, których konsekwencje mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie pracowników.
  7. Stosować, rozwijać i ciągle udoskonalać system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów i wszystkich zainteresowanych stron.

Bílovci dnia: 02.01.2013 r.

Kierownictwo firmy DENAS COLOR, p. Aleš Glončák, prezes zarządu.