Wyłącznym dystrybutorem naszych produktów w Polsce jest nasza firma partnerska TELURIA PL www.farbyteluria.pl

DENAS radioatorOpis produktu DENAS Radiator

Specjalna wodorozcieńczalna, szybkoschnąca emaila do urządzeń grzewczych.

Wierzchnie powłoki metalowych grzejników i innych metalowych elementów. Temperatura powietrza i podkładu podczas nanoszenia i schnięcia nie może spać do temperatury poniżej + 10 °C.

DENAS RADIATOR to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna emalia stworzona na bazie dyspersji akrylowej nowej generacji. Zawiera pigmenty barwiące, delikatne wypełniacze, biocydy, modyfikatory reologii, koalescenty i inne dodatki poprawiające jej właściwości. Podczas schnięcia środka dochodzi do oksydacyjnego, chemicznego sieciowania powłoki. W ten sposób powstaje wysokiej jakości powłoka odporna mechanicznie jak i termicznie. 

Emalia bardzo szybko schnie, ma wysoką moc krycia, odporność przeciwko żółknięciu, odpornoś na ciepło do temperatury 100 ° C. Środek można aplikować na powierzchni, która ma temperature do 40 ° C. W przypadku stosowania we wnętrzach możliwe jest zastosowanie środka jako uniwersalnej emalii do różnych powierzchni.

Własności:

Gęstość:  1,2 - 1,3 kg/l
pH  8 - 10
Zawartość masy suchej:  40 - 50 %
Zawartość części stałych:  30 - 40 %
Warstwa aplikacyjna: Farba powierzchniowa
Metoda aplikacji: stetec
Chemiczna klasyfikacja substancji: Substancja wodorozcieńczalna
Wykończenie: Połysk | Gładki
System barwienia: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Powierzchnie metalowe: kovytopeniradiatory
Przebieg prac: Metalowe powierzchnie należy wcześniej pokryć środkiem DENAS ANTIKOR. Temperatura powietrza oraz powierzchni podczas aplikacji i schnięcia nie może spaść poniżej + 10 °C.
Wydajność:: 7 - 10 m2/kg na jedną aplikację
Podkład: Podłoże musi być suche, pozbawione mechanicznych i tłustych zabrudzeń, rdzy i pozostałości starej farby. DENAS RADIATOR nakłada się na wcześniej przygotowaną powierzchnię z podkładek (polecam użyć środka DENAS ANTIKOR).
Przechowywanie: Farba powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25 °C, Maksymalny czas przechowywania - 36 miesięcy od daty produkcji. Farba nie może zamarznąć.
Opakowania: 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg
Bezpieczeństwo i higiena: DENAS RADIATOR nie jest szkodliwy w sensie obowiązujących przepisów. Podczas pracy ze środkiem zalecemy używania ubrania ochronnego oraz przestrzegania zasad higieny osobistej. Podczas aplikacji należy chronić układ oddechowy, zapewniając wentylację w miejscu pracy – szczególnie w przestrzeniach zamkniętych. W przypadku kontaktu środka z oczami, należy przepłukać miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody i zasięgnąć pomocy medycznej.
Utylizacja odpadów: Pozostałości farby i zanieczyszczone opakowania należy utylizować jako odpad niebezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały do pobrania