Wyłącznym dystrybutorem naszych produktów w Polsce jest nasza firma partnerska TELURIA PL www.farbyteluria.pl

DENAS penetraceOpis produktu DENAS Penetracja

Preparat wodorozcieńczalny do impregnacji porowatych powierzchni.

DENAS PENETRACJA jest wodorozcieńczalnym środkiem na bazie akrylowej dyspercji przeznaczonym do impregnacji chłonnych podłoży przed nakładaniem farb dyspersyjnych, klejów i uszczelniaczy. Jego zastosowanie przygotowuje podłoże do równomiernego wchłanianie, co zwiększa wytrzymałość warstwy na powierzchni podłoża oraz zwiększa spójność kolejnych warstw na podłożu.

Sposób użycia:
DENAS PENETRACJA jest stosowany do impregnacji konstrukcji betonowych i podłóg, eternitu, betonowych i glinianych powierzchni dachowych, elewacji i innych materiałów budowlanych. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz.

Własności:
Gęstość: 1,03 - 1,06 g/cm3

Środek o dobrych właściwościach przenikania i wysokiej odporności na wilgoć.

 

Warstwa aplikacyjna: Środek penetrujący
Chemiczna klasyfikacja substancji: Substancja wodorozcieńczalna
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz: interierexterier
Przebieg prac: Przed użyciem środek DENAS PENETRACJA należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Środek nanosimy pędzlem, szczotką do asfaltu lub metodą natryskową w celu całkowitego pokrycia powierzchni. Wysoce chłonne podłoża można pokryć dwoma warstwami. Teperatura powietrza oraz powierzchni podczas aplikacji nie może spaść poniżej +10 °C. Kolejne warstwy można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzednich – najwczesniej po 4 godzinach od ostatniej aplikacji.
Wydajność: 10 m2/kg na jedną aplikację
Podkład: Podłoże musi być suche, pozbawione mechanicznych i tłustych zabrudzeń, rdzy i pozostałości starej farby. Ze starego pokrycia dachowego należy usunać mchy i porosty za pomocą odpowiedniego preparatu chemicznego a nastepnie mechanicznie usunąć wszystkie resztki organiczne.
Przechowywanie: Farba powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25 °C, Maksymalny czas przechowywania - 36 miesięcy od daty produkcji. Farba nie może zamarznąć.
Opakowania: 1 kg, 3 kg, 10 kg.
Bezpieczeństwo i higiena: DENAS PENETRACJA nie jest szkodliwy w sensie obowiązujących przepisów. Podczas pracy ze środkiem zalecemy używania ubrania ochronnego oraz przestrzegania zasad higieny osobistej. Podczas aplikacji należy chronić układ oddechowy, zapewniając wentylację w miejscu pracy – szczególnie w przestrzeniach zamkniętych. W przypadku kontaktu środka z oczami, należy przepłukać miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody i zasięgnąć pomocy medycznej.
Utylizacja odpadów: Pozostałości farby i zanieczyszczone opakowania należy utylizować jako odpad niebezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały do pobrania