Wyłącznym dystrybutorem naszych produktów w Polsce jest nasza firma partnerska TELURIA PL www.farbyteluria.pl

DENAS GarazOpis produktu DENAS Garaż

Dwuskładnikowa epoksydowa farba do podłóg betonowych

DENAS GARAŻ to dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba przeznaczona do powierzchni betonowych, szczególnie do podłóg garażowych. Farba wyznacza się wysoką odpornością mechaniczną oraz chemiczną.

Sposób użycia:
Nanoszenie na podłogi betonowe w garażach lub piwnicach, magazynach, oraz wszędzie tam, gdzie jest wymagana wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. DENAS GARAŻ nie nadaje się jako końcowa warstwa dla powierzchni na zewnątrz.

Własności: DENAS GARAŻ DENAS GARAŻ Utwardzacz Mieszanka
Gęstość: 1,5 – 1,7 g/ml 1,14 g/ml 1,4 – 1,6 g/ml
Zawartość masy suchej: 60 - 70 % 100 % 65 - 75 %
Zawartość części stałych: 45 - 50 % 100 % 55 - 65 %

 

Warstwa aplikacyjna: Farba powierzchniowa
Chemiczna klasyfikacja substancji: Substancja wodorozcieńczalna
System barwienia: Do ustalenia
Przebieg prac: Przed aplikacją farbę DENAS GARAŻ i DENAS GARAŻ Utwardzacz należy wymieszać w stosunku 100:20. Podczas ciągłego mieszania należy dodać utwardzacz (do mieszania najlepiej użyć wiertarki z mieszadłem). Po wymieszaniu obu składników należy odstawić farbę na 5 minu. Aby uzyskać odpowiednią konsystencje należy dodać 10-20 części wody. Mieszanka utrzyma swoje właściwości maksymalnie 2 godziny. Farbę nanosi się na powierzchnie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub pistoletu natryskowego w conajmniej dwóch warstwach. Odstępy czasowe pomiędzy malowaniem kolejnych warstw to min. 12 godzin. Temperatura powietrza i powierzchni nie może spać poniżej +15°C. Powierzchnie pokrytę farbą DENAS GARAŻ mogą być użytkowane dopiero po 5 dniach od aplikacji.
Wydajność: 0,2 až 0,35 kg/m2 mieszanki na jedną warstwę.
Podkład: Podłoże musi być suche, pozbawione mechanicznych i tłustych zabrudzeń. Niespójne warstwy powierzchniowe betonu muszą zostać zeszlifowane lub usunięte mechanicznie. Jako podkład polecamy środek DENAS PENETRACJA.
Przechowywanie: Farba powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25 °C. Farba nie może być narażona na promienie słoneczne oraz nagłe skoki temperatury. Maksymalny czas przechowywania - 36 miesięcy od daty produkcji. Farba nie może zamarznąć.
Bezpieczeństwo i higiena: DENAS GARAŻ jest sklasyfikowany jako Xi – drażniący, niebezpieczny dla oczu środek. DENAS GARAŻ Utwardczas zawiera składniki epoksydowe i jest klasyfikowany jako Xi - Produkt drażniący N - niebezpieczny dla środowiska, działa drażniąco na oczy i skórę, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą i jest toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Podczas pracy z utwardzaczem oraz farbą należy zachować środki bezpieczeństwa zawarte w karcie bezpieczeństwa DENAS GARAŻ Utwardzacz. Podczas pracy ze środkiem zalecamy używanie ubrania ochronnego oraz przestrzegania zasad higieny osobistej. Podczas aplikacji należy chronić układ oddechowy, zapewniając wentylację w miejscu pracy – szczególnie w przestrzeniach zamkniętych. W przypadku kontaktu środka ze skórą należy przepłukać miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody i zasięgnąć pomocy medycznej.
Utylizacja odpadów: Pozostałości farby i zanieczyszczone opakowania należy utylizować jako odpad niebezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania:  5 kg, 10 kg.

Materiały do pobrania