Wyłącznym dystrybutorem naszych produktów w Polsce jest nasza firma partnerska TELURIA PL www.farbyteluria.pl

DENAS eternitOpis produktu DENAS Eternit

Wierzchnia wodorozcieńczalna farba do eternitu.

Zastosowanie:
Powierzchniowe wykończenia dachów złożeniowych (azbestowo-cementowych, betonowych), płyt włóknocementowych i innych materiałów krzemianowych na zewnątrz i wewnątrz.

DENAS ETERNIT jest wodorozcieńczalną, powierzchniową farbą na bazie dyspersji akrylowej zawierającej trwałe, nieorganiczne pigmenty, wypłniacze, biocydy, koalescenty, oraz inne dodatki poprawiające jej własciwości.

Własności:

Gęstość: 1,2 - 1,3 g/cm3
Zawartość masy suchej: 50-54 %
pH: 8 - 10 
Zawartość części stałych: 38-42 %

Farba jest wysoce odporna na działanie promieniowania UV i innych czynników środowiskowych.

Warstwa aplikacyjna: Farba powierzchniowa
Metoda aplikacji: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemiczna klasyfikacja substancji: Substancja wodorozcieńczalna
Wykończenie: Połysk | Gładki, Satyna | Mat
System barwienia: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Powierzchnie dachowe: eternitova strecha 2
Przebieg prac: Farba nanieść pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym w 2-3 warstwach w odstępie co najmniej 4 godzin między każdą warstwą. Temperatura otoczenia podczas aplikacji farby i podczas jej schnięcia nie może spać poniżej +10°C.
Wydajność: 5-8 m2/kg na jedną aplikację.
Podkład: Podłoże musi być suche, pozbawione mechanicznych i tłustych zabrudzeń, rdzy i pozostałości starej farby. Ze starego pokrycia dachowego należy usunać mchy i porosty z pomocą odpowiedniego preparatu chemicznego a nastepnie mechanicznie usunąć wszystkie resztki organiczne. Jako podkład zalecamy użycie środka penetrującego DENAS PENETRACJA.
Przechowywanie: Farba powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25 °C, Maksymalny czas przechowywania - 36 miesięcy od daty produkcji. Farba nie może zamarznąć.
Opakowania: 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg.
Bezpieczeństwo i higiena: DENAS ETERNIT nie jest szkodliwy w sensie obowiązujących przepisów. Podczas pracy ze środkiem zalecemy używania ubrania ochronnego oraz przestrzegania zasad higieny osobistej. Podczas aplikacji należy chronić układ oddechowy, zapewniając wentylację w miejscu pracy – szczególnie w przestrzeniach zamkniętych. W przypadku kontaktu środka z oczami, należy przepłukać miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody i zasięgnąć pomocy medycznej.
Utylizacja odpadów: Pozostałości farby i zanieczyszczone opakowania należy utylizować jako odpad niebezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały do pobrania